Contact Us

 • Số Điện Thoại

  0978.746.753

 • Địa Chỉ Email

  duykien1106@gmail.com

 • Địa Chỉ

  Số 10 Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

 • Nhà Máy

  Bắc Hồng – Đông Anh – Hà Nội
  KCN Nguyên Khê – Đông Anh – Hà Nội

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI